Delicious facebook RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 95109
تعداد بازدید : 3980

مطالعات ادیان

مطالعات ادیان: ضرورت، فایده و اهداف

کوتاه نوشته زیر در باره ضرورت مطالعه ادیان است. این ضرورت به طور کلی و نیز در زمان حاضر مورد توجه قرار گرفته است. همچنین فایده و اهداف این مطالعه در این نوشتار روشنگری می شود.

مطالعات اديان

ضرورت، فايده، و اهداف

علی موحدیان عطار

از آن جايي که دين يکي از مهم ترين ابعاد زندگي انسان هاست، شناخت اديان[1] جهان و نحوة تفکر و عمل ديني مردمان، بصيرتي افزون تر و ديدي فراتر در بارة انسان و ضعف ها، چالش ها، نيازها، و دغدغه هاي معنويِ او به ما مي بخشد. شايد بتوان گفت يکي از مصاديق مورد نظرِ قرآن کريم از سير در زمين و نظر در کار پيشينيان، همين باشد، آن جا که مي فرمايد: «قلْ سيروا في الأرض فانظروا کيف کان عاقبة الذين مِن قبلُ کان أکثرهم مشرِکون. فأقِم وَجْهَک للدّين القَيّم من قبل اَن يأتيَ يومٌ لا مَرَدَّ لَه من اللّه يومَئذٍ يصَّدَّعون» يعني «بگو در زمين گردش کنيد و بنگريد فرجام کساني که پيش از شما بودند چگونه بوده است؛ بيشترِ آنان مشرک بوده اند. پس روي خود را به سوي دينِ استوار راست دار، پيش از آن که روزي از [جانبِ] خدا فرا رسد که هيچ بازگشتي براي آن نيست. در آن روز مردم متفرق مي شوند.» (آياتِ 42 و 43) حتي اگر نگوييم مطالعة سرگذشت و سرانجام دين هاي کنوني مصداقي از سِير و نظر در تاريخ پيشينيان است، اما بي گمان همان بصيرتي که از آن سِير انتظار مي بريم در اين مطالعه نيز خواهد بود.

ربط و پيوند دين و اديان با عرصه هاي مختلف زندگي بشرِ ديروز و امروز، مطالعة اين پديدة اسرارآميز را براي پژوهشگرانِ و علاقه مندان به رشته ها و موضوعات گوناگون ضرورتي انکارناپذير کرده است؛ طلبة علوم ديني، يا دانشجوي هر يک از رشته هاي تاريخ، فلسفه، کلام، مردم شناسيِ اجتماعي، جامعه شناسي، و حتي هنر و سياست، بدون آشنايي با اديان نمي تواند، چنان که بايد و شايد، به مطلوب خود دست يابد. شايد از همين روي باشد که در برخي کشورهاي پيشرفتة جهان، مطالعة اديانِ ديگر را در برنامه هاي عمومي رشته هاي مختلف دبيرستان و دانشگاه ها قرار داده اند. اگر چنين مطالعه اي به درستي انجام گيرد ـ که معمولاً هم چنان خوب ارائه مي کنند که نزد دانش آموزان و دانشجویان از جذاب ترين درس ها محسوب مي شود ـ مسلماً به تعميق بينشِ آنان کمک شاياني خواهد کرد. بديهي است، در اين مورد، بهرة طلاب علوم ديني از چنين مطالعه اي از همه بيشتر خواهد بود.

نزديک شدن جوامع و تبادل روزافزونِ فرهنگي در جهان معاصر، آگاهي از دين و فرهنگ ديگر مردمان را، به ويژه براي دست اندرکاران دين و فرهنگ، ضرورتي اجتناب ناپذير ساخته است. عالمان دين، حتي اگر خود نيز چندان در ارتباط با پيروان ديگر اديان قرار نگيرند، امروزه با شمارِ فزاينده اي از پرسش ها و چالش ها روبرويند که از ناحية همين تبادلات فرهنگي و اطلاعاتي پيش روي آنان قرار مي گيرد. چه اَسف بار خواهد بود اگر در چنين عرصه هايي از سر ناآگاهي و بي خبري سخني بگوييم یا بنويسيم، که با واقعيت هاي اديان مناسبتي نداشته باشد و پرسشگرِ نقاد را به توانايي اسلام و مسلمانان در برآمدن از پس آن چالش ها بدگمان سازد.

امروزه جبهة متحد کفر و بي ديني، نه فقط اسلام، بلکه هر گونه خداباوري و معنويت مداري را آماج هجمة کور خود ساخته است. ما حتی اگر معتقد نباشيم که در اين کارزار بايد جبهة متحدي از خداباوران و به ويژه اهل توحيد، تشکيل داد، اين واقعيت را مي پذيريم که نبايد با مواضع نادرست به بیشتر شدن فاصلة ميان خداباوران و حق طلبان عالم دامن زنیم. بي خبري از واقعيت هاي اديان و نا آگاهي از مايه ها و زمينه هاي گستردة گرايش به حق و حقيقت در ميان پيروان اديان، و همه را به چشمِ کفر و شرکِ محض ديدن، لامحاله ما را به چنين موضع ناصوابي خواهد کشانيد. در عوض، آگاهي از عيب و هنر ديگر اديان، مي تواند به رويّه اي عالمانه و رفتاري از سرِ بصيرت بينجامد.

ما به عنوان مسلمان، و به عنوان پيرو مکتب اهل بيتعليهم السلام، از شناخت درستِ ديگر اديان و مذاهب سود بسيار خواهيم برد. حد اقل فایده ای که این شناخت برای ما دارد، درک بهتر از ميراث معنوي و فرهنگيِ عظيمی است که این مکتب گران قدر در اختیار ما نهاده است؛ زیرا از سویی، درک هر چیزی در قیاس با مشابه و یا ضد آن بهتر میسر می شود، و از سوی دیگر، در مقايسة عالمانة اين ميراث گران بها با ديگر اديان، قدر و ارزش آن را بهتر درک خواهيم کرد. علاوه بر اين، مطالعة دين شناسانة اديان موجب فکرت ها، پرسش ها، و رويکردهاي مفيد و تازه اي در کار مطالعة اسلام و تشيع تواند شد، که اگر به نحو اصولي به آن بپردازيم، مي تواند به تعميق و به روزسازيِ مطالعات اسلامي مان مدد فراوان رساند. صد البته، همين واقعيت، شرط مهم و حساسي را نيز براي اقدام به مطالعات اديان مقرر مي دارد، که آن آگاهي از ميراث معنوي و فرهنگي خويش، پيش و بيش از آشنايي با ديگر صُورِ معنويت و فرهنگ است.

نگاهي به سيرة امامان اهل بيتعليهم السلام در احتجاجاتي که با ارباب ديگر اديان، از جمله اديان غير ابراهيمي، داشته اند[2] آشکار مي سازد که آن رهبران الهي گفت وگو با پيروان اديان را غنيمت مي شمرده و از آن استقبال مي کرده اند. بي ترديد اين سنّت در راستاي گفت وگويي است که قرآن کريم بنا نهاده و رسول رحمت و حکمتصلی الله علیه وآله را بدان امر فرموده است، آنجا که مي فرمايد: «قُل يا اهلَ الکتاب تعالوا الي کلمةٍ سَواءٍ بيننا و بينکم الّا نعبدَ الّا اللّه و لا نُشرکَ به شيئاً و لا يتخذَ بعضنا بعضاً ارباباً من دون اللّه فَان تولَّوا فقولوا اشهَدوا بأنّا مُسلمون» يعني «بگو اي اهل کتاب! بياييد به سوي سخني که ميان ما و شما يکسان است؛ که جز خدا را نپرستيم، و هيچ چيزي را شريک او قرار ندهيم، و برخي از ما برخي ديگر را به جاي خدا به پروردگاري بر نگزينيم. و اگر [از اين دعوت] روي برتابند، پس بگوييد گواه باشيد که ما مسلمانيم.» (سورة آل عمران، آية 64) چنان که پيداست، اين گفت وگو هدفی فراتر از یک راهبرد مقطعیِ سیاسی یا به کارگیری یک فنِ جدلی داشته، و بلکه در صدد بوده است تا با تکيه و تأکيد بر مشترکات اساسيِ اديان، به مثابة راهبردي مؤثر براي همگراييِ اصولي و رفع سوء برداشت ها و کج فهمي ها، مطرح شود. بديهي است، شرط اساسيِ گفت وگوي خردمندانه، چنان که از سيرة اهل بيتعليهم السلام نيز آشکار است، آگاهي از اصول تفکر و مباني ديني ديگران است. همة اينها فوايد و ضرورت هاي مطالعات اديان را، به ويژه براي طلاب و عالمان ديني، روشن تر مي سازد.

 [1] . در این کوتاه سخن، هرجا از «ادیان» به تنهایی نام بردیم، مرادْ ادیان و مذاهب است.

[2] . براي نمونه بنگريد به: مجلسی، بحار الأنوار، مجلد نهم و دهم، کتاب الاحتجاج.

ثبت شده توسط : آقای علی موحدیان عطار

نظر شمانمایش غیر عمومی
تصویر امنیتی :