چهارشنبه 27 تير 1397 - 6 ذيقعده 1439 - 2018 ژولاي 18 - ساعت 17:2
37رکورد در مدت زمان 0.452ثانیه
جستجو برای :
زیارت در آیین هندو 20 بهمن 1396 22:21
دارد: 1) دَیْوَه: مربوط به خدایى از خدایان; 2) آسوره: مربوط به یکى از موجودات اهریمنى (دیوان); 3
و غیر از او هر چه هست وجود نیست بلکه نمود و ظهور و تجلّى است، فقط یکى از صور وحدت وجود است.[1] به هر روى، این آموزه در حدّ
تجربه عرفانی 14 بهمن 1396 20:4
، وحدت، حقیقت، وجد، وجود، و فنا را. و در سنّت ادیان هندى عناوینى مانندِ معرفت اتحاد آتمن ـ برهمن، نیروانه
]. همان، ص 225. [8]. همان. [9]. همان، ص 226. [10]. همان، ص 193. [11].  همان، ص 188. [12]. براى نمونه
. این که آن سِرِّ مگو وحدت وجود است یا وحدت شهود، اتحاد با خداست یا درک حضور و فعل او در هستى، همه خدایى
خود را گوشه ای نهاد تا آنجا که می توانی بکوشی تا به وحدت در او رسی که ورای وجود و معرفت است. اکهارت بزرگ
در ژاپن قرن14و 15م. + در قرن 16م. استادان ذن در بدنه نظام اجرائی ژاپن بودند و در نتیجه تلاش آنها، ادبیات
گنوسی مورد استفاده قرار می گرفت. گرشوم شولم (1897-1982 م) و گیلز کویسپل (1916-2006 م) اولین بار این نظر
سانکهیه- یُگه[139] مکاتب نیایه- وَی شِشیکه[140] مکاتب اوتّره می مانسا (ودانته)- پورْوَه می مانسا [141
در عین حال به تبیین وحدت وجود نجات شناختی نیز می پردازد که مربوط به مسئله نسبت میان خدا و نفس سالک واصل و یا شش بیان مختلف از وحدت وجود قابل شماره است.[1] وحدت وجود اطلاقی ابن عربی فقط یکی از این تقریرهاست
  • تعداد رکوردها : 37