دوشنبه 4 تير 1397 - 12 شوال 1439 - 2018 ژوئن 25 - ساعت 14:37
59رکورد در مدت زمان 0.421ثانیه
جستجو برای :
می کند. آنچه پیش روی شماست، توصیفی از ویژگی های این نوع معنویت است که در بخشی از مقاله ای با قلم عرفان ثابتی، پژوهشگر جامعه Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA هفت ویژگی معنویت های نوین علی موحدیان عطار۱۳۹۶/۱۲/۳
، باب۴۳ ، روایه۲۶ و نیز «البرهان فی تفسیر القرءَان» طبع سنگی (سنه ۲ ۰ ۱۳ هجری قمری ) ج 2 ، ص 0 93
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA گام نخست در مطالعه ادیان شرقی علی موحدیان عطار۱۳۹۶
را تشکیل مى دهد. امّا حقایق عرفانى نیز خودْ به پنج موضوع تقسیم مى پذیرد: (1) معرفتشناسى (2) هستى شناسى (3
تجربه عرفانی 14 بهمن 1396 20:4
می شود. کل پایان نامه با تغییراتی در کتابی با عنوان «مفهوم عرفان» توسط دانشگاه ادیان و مذاهب به چاپ رسیده است. Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA تجربه عرفانى علی موحدیان عطار از بررسى
در این دهه های اخیر، دین پژوهان و عرفان پژوهان برجسته وقتی در مقام ایضاح مفهوم عرفان برآمده عرفان در توصیف مطهرى ]. همان، ص 225. [8]. همان. [9]. همان، ص 226. [10]. همان، ص 193. [11].  همان، ص 188. [12]. براى نمونه
است که نام ها یا اصطلاحاتى که براى پدیده 'عرفان` وضع کرده و به کار مى برند با خود دارد، تا در پرتوِ آن به فهم مشترک نام های عرفان و دلالت آنها بر مفهوم آن Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA نـام هـای عرفان و دلالت آنها بر مفهوم آن علی موحدیان
نوشتاری که در پی می خوانید گزارشی کوتاه از عرفان مسیحی است که از دریچه اندیشه های عرفانی مایستر اشاره ای گذرا به عرفان مسیحی (با محوریت اندیشه های مایستر اکهارت) تخصصی و مواعظ و مکتوبات عرفانی جمع کرده است. اکهارت حدود 1260م در آلمان متولد شد. در 15 سالگی به مرکز
نوشتاری که می خوانید گزارشی است از عرفان بودایی با تاکید بر مکتب ذن که توسط آقای سید حسین بیریایی عرفان بودایی با تمرکز بر ذن در ژاپن قرن14و 15م. + در قرن 16م. استادان ذن در بدنه نظام اجرائی ژاپن بودند و در نتیجه تلاش آنها، ادبیات
ادیان و عرفان، به عنوان کنفرانس درس ارائه شده است. گنوسی مورد استفاده قرار می گرفت. گرشوم شولم (1897-1982 م) و گیلز کویسپل (1916-2006 م) اولین بار این نظر
  • تعداد رکوردها : 59