پنج شنبه 13 آذر 1399 - 18 ربيع الثاني 1442 - 2020 دسامبر 03 - ساعت 1:58
219رکورد در مدت زمان 0.546ثانیه
عبارت مورد جستجو :
آنچه در پی می خوانید معرفی کوتاهی است از یکی از آثار قلمی جدید مدیر این پایگاه. این کتاب با عنوان «کمال انسان در قرآن و روایات» به جوهر کمال در این سنت پرداخته است.
کتاب از چشم خدا از جدیدترین آثار قلمی مدیر این پایگاه است. این کتاب، حاصل جمع آوری، ویرایش و برخی توضیحات بر داستانک هایی است که در طول سالیان توسط مدیر این پایگاه گزینش و گلچین شده و در این اثر گرد هم آمده است.
نوشته ای که می خوانید مطلب کوتاهی است در باره نقش مثبت تنوع سنی، یعنی وجود افراد با سنین متفاوت و مختلف، در گروه های انسانی، مانند خانواده، محیط کار، آسایشگاه ها و ...
آنچه در پی می خوانید، نقدی است بر سخنان یکی از روشنفکران دینی که در یک برنامه تلوزیونی برون مرزی در باره ارزش پایین روایات از نظر معرفتی مطرح شده است.
آنچه در پی می خوانید، یاداشتی کوتاه در باره معضل سخن از عرفان در اجتماع ماست.
آنچه در پی می خوانید متن سخنرانی مدیر این پایگاه در محفلی خصوصی است که به موضوع اهمیت خود بودن یا زیستن بر اساس ویژگی ها و سخصیت خویش، می پردازد. در این گفتار، به این فکرت تربیتی نیز پرداخته می شود که مهم ترین کاری که برای هر کسی باید بشود، این است که ویژگی ها و خصوصیات و استعدادهای وی به او شناسانده شده و به وی این اعتماد به نفس داده شود که همه این ویژگی ها در جای خود خوب و ارزشمند است و اگر با هم شکوفا شود، ترکیب بسیار زیبا و منحصر به فردی را به وجود می آورد.
شکرگزاری 3 تیر 1399 18:16
آنچه در پی می خوانید متن سخنانی است که مدیر این پایگاه در وبیناری در باره شکرگزاری و آثار و روش اتصاف به آن مطرح کرده است.
آنچه در پی می خوانید، پاسخی است به یک پرسش یا راه حلی است برای یک مسئله که برای بسیاری، بویژه جوانان مطرح می شود. و آن این است که از کجا بدانم اسلام بهترین دین است و دینی بهتر از آن وجود ندارد. آیا برای دانستن این پرسش باید همه ادیان و مکاتب دیگر را بشناسم؟ و در این صورت، با این وقت کم و گستردگی دنیای ادیان و مکاتب، چگونه می توانم این کار را بکنم؟
آنچه در پی می خوانید نقدی است بر سخنان آقای دکتر عبدالکریم سروش در باره روایات، روحانیت، قول به تحریف قرآن و ...
  • تعداد رکوردها : 219