دوشنبه 26 آذر 1397 - 9 ربيع الثاني 1440 - 2018 دسامبر 17 - ساعت 19:16
175رکورد در مدت زمان 0.124ثانیه
عبارت مورد جستجو :
عرفان از جمله پدیده هایی است که بدل زیاد دارد. نوشتار زیر بر آن است که به اختصار به لزوم بازشناسی عرفان ها و عارفان دروغین از عرفان و عارف حقیقی پرداخته و ملاکی علمی برای این بازشناسی ارائه کند. این مقاله کوتاه برگرفته از کتاب مفهوم عرفان، اثر مدیر همین سایت است.
مقاله ای که می خوانید، حاصل قلم یکی از بزرگ ترین دین پژوهان معاصر است. نینیان اسمار، که او را پدر دین شناسی جدید هم لقب داده اند، در این مقاله به اختصار اما با ژرفایی کم نظیر به ابعاد و زمینه های فلسفی در آیین هندو پرداخته است. نگارنده این سطور سال ها پیش این مقاله را ترجمه و در مجله هفت آسمان منتشر کرد.
کتاب دین سیک ها 3 اسفند 1394 1:58
کتاب دین سیک ها اثری تحقیقی است که توسط دکتر سید محمد روحانی و با ویرایش علمی مدیر این سایت نگاشته شده است. آنچه در اینجا می خوانید معرفی کوتاهی از این کتاب است.
کتاب آیین هندو 3 اسفند 1394 0:40
کتاب آیین هندو اثری ترجمه ای از مدیر این سایت است که در اینجا معرفی می شود. این معرفی را عینا از سایت زیر اقتباس کرده ام. www.p-khorshid.ir
انواع عرفان و عارف 2 اسفند 1394 16:1
نوشتاری که می خوانید بخشی از کتاب مفهوم عرفان، اثر مدیر این سایت است، که به جهت نیاز جداگانه ای که برخی به موضوع آن دارند، در اینجا درج شده است. در این نوشتار، انواع عرفان و تنوعات عارفان را به ملاحظات مختلف برشمرده ایم. برخی از این دسته بندی ها کاملا تازه و بدیعند و می توانند زوایای دیگری از عرفان، این پدیده اسرارآمیز را آشکار سازند.
کاربردهای «شهود» 2 اسفند 1394 15:21
یادداشت زیر به دو دسته بندی در مورد کاربردهای شهود می پردازد. نخست دسته بندی متعارف از شهود و کاربردهای آن است که با اندکی کم و زیاد همان است که در فلسفه دین و فلسفه عرفان شهرت دارد. اما دومی ، که بیشتر این یادداشت را برای توجه داده به آن نگاشته ام، دسته بندی کاربردهای شهود بر اساس معرفت شناسی ملهم از قرآن و روایات است. این اصطلاح نگاری برگرفته از بخشی از پروژه کلان نظام معرفتی قرآن و حدیث می باشد.
یادداشتی که می خوانید چند نکته را در فایده و اهمیت مطالعه ادیان، به طور کل ، و مطالعه ادیان شرقی، به طور اخص، بیان می کند.
کوتاه نوشته زیر بر آن است تا بگوید عرفان برای یک دین کامل و همه شمول یک ضرورت است. دین اگر همه انسان ها را مخاطب پیام و برنامه نجات خود قرار داده است، بایستی به نیاز عرفانی انسان ها نیز پاسخ گوید؛ چرا که این یک نیاز فانتزی و غیر ضروری نبوده و گروه بزرگی از انسان ها را درگیر خود می سازد. از طرفی، اگر چنین است، ما به عنوان پیروان دین، باید این نیاز و این وجه از دین را به رسمیت شناخته و حتی اگر خود چنین دوق عرفانی را در خویش احساس نمی کنیم، باید این نیاز و چنین وجهی از دین را روا بداریم و اجازه دهیم هرکسی به آن وجهی از دین که ذوق و گرایش دارد، دین بورزد. و البته می دانیم که این نوع دین ورزی نیز مانند دیگر انواع آن، مصون از آفات و تحریفات و انحرافات نبوده و نیست.
بنا بر تعالیم قرآن و معصومین (علیهم السلام) هیچ دعایی نزد خدا گم نمی شود. خدا مستقیما دعاهای ما را دریافت می کند، انگار که شماره مستقیمی به هریک از ما داده که به خودش وصل می شود. آنچه مهم است بدانیم این است که دعاهای ما بنا به دلایلی که شاید ما هرگز آن را ندانیم و یا بعدها بفهمیم، آن طور که ما می خواهیم ممکن اجابت نشود. اما در هر صورت نزد خدا گم نمی شود و یا خطا نمی رود، همچون حقیقتی جاودانه که متعلق به خود ماست، نزد او می ماند تا زمانش برسد. روایتی که می خوانید، گفت و گوی یکی از یاران امام علی (علیه السلام) است با ایشان. در این گفت وگو به قاطعیت و روشنی این حقیقت مطرح شده است. در ضمن همین روایت، امام (َع) دعای بسیار عمیق و زیبایی را نیز تعلیم داده اند.
بد به دلت راه نده 29 بهمن 1394 17:32
روایتی که می خوانید از امام رضا علیه السلام است. امام حکیم و مهربان ما در این روایت به یکی از دوستان شان در باره حکمت تاخیر در اجابت دعاها و وظیفه ما در این مورد، مطالب بسیار ارزنده ای فرموده اند. این روایت را در جای دیگری هم ضمن مطلبی نقل کرده ام اما آن قدر به دلم نشست که اینجا هم جداگانه می آورم.
  • تعداد رکوردها : 175