دوشنبه 30 ارديبهشت 1398 - 16 رمضان 1440 - 2019 مي 20 - ساعت 12:6
185رکورد در مدت زمان 0.031ثانیه
عبارت مورد جستجو :
در یاداشت پیش رو به یک اصل ساده اما کارآمد در تشخیص صواب از خطا و درست از نادرست اشاره کرده ام. این اصل را از فحوای روایتی از امام رضا (علیه السلام) استفاده کرده ام که البته خود آن روایت ارزش بیشتری برای خواندن دارد.
یادداشت زیر به اجمال به نکته ای می پردازد که شاید پاسخی به برخی پرسش ها در ذهن برخی داشجویان و کسانی که آیین هندو را می خوانند باشد و در عین حال، روشن کند که چه ضرورتی سبب شده تا هم در اسلام و هم در آیین هندو، راهی برای ارتباط با خدای نادیدنی و متعالی به دست دهند و اینکه تفاوت این دو راه در دو دین تاریخی در چیست؟
این پرسشی است که ما بخصوص وقتی کسانی را می بینیم که بی شائبه به همه عشق می ورزند و همه را خوب می بینند، از خود می پرسیم. راستی چگونه است که این گونه افراد می توانند این طور باشند؟ من در جایی این دو مطلب زیر را از جناب استاد مصطفی ملکیان خواندم و دیدم که به خوبی به پرسش مهم بالا پاسخ می دهد. به این سبب بر آن شدم تا این را با شما نیز در میان بگذارم.
یکی از آسیب های نظام آموزش دین در میان ما مسلمانان و به ویژه شیعیان این است که، کار رستگار شدن را سخت و راه آن را بسیار پیچیده و دشوار می نماییم. این آسیب در نحوه بیان خود قرآن نیست. از این رو، در این مقاله کوتاه بر آن شده ایم تا نشان دهیم قرآن شرایط رستگاری را تا چه حد و چگونه ساده بیان کرده است.
پروژه تبیین نظام معرفتی قرآن و حدیث، که مدت هاست از سوی مدیر این سایت در دست انجام است، نوعی الاهیات است که با ویژگی هایی از دیگر انواع الاهیات متمایز می شود. اما یکی از مهم ترین وجوه تمایز آن از راه های مشابه، موضعی است که در فبال مسئله چگونگی جمع میان تدین و تعقل اتخاذ کرده است. نوشتار زیر با ارائه یک گونه شناسی از انواع الاهیات، جایگاه و نوع این پروژه را در میان ان انواع معلوم می کند تا به این وسیله تمایز آن از موارد مشابه مانند مکتب تفکیک، آشکارتر گردد.
آنچه در اینجا می خوانید سیری از زندگی و فعالیت های علمی مدیر این سایت است که به قلم خود وی نگاشته شده است. این اتوبیوگرافی در برداردنده ابعاد مختلف شخصیت علمی وی و نیز زمینه ها و پس زمینه هایی است که سبب شکل گیری این ابعاد گشته است.
انواع عشق 17 اسفند 1394 14:28
یاداشتی که می خوانید دربردارنده دو دسته بندی در باره انواع عشق است. یکی از این دسته بندی ها با توضیحاتی از مصطفی ملکیان ارائه می شود. این نوع دسته بندی ها به ایضاح مفهوم برخی واژه ها که ما زیاد به کار می بریم اما گاه مفهوم آن برای ما ابهام یا ایهام دارد، کمک زیادی می کند.
مکتب های فلسفی ـ عرفانی هند از دیرینه ترین مکاتب فکری بشری اند که هم جنبه فلسفی دارند و هم عرفانی. نموداری که در این کوتاه نوشته ارائه می شود می تواند این مکتب ها را با ربط و نسبتی که با هم دارند به تصویر بکشد.
عرفان اسلامی اگرچه نامی آشناست، اما همواره با این پرسش همراه بوده که تا چه حد بر قرآن و تعالیم معصومان (علیهم السلام) منطبق است؟ شاید یکی از بهترین پاسخ ها به این پرسش، ارائه تصویری از آن چیزی است که ما به عنوان عرفان می توانیم از قرآن و احادیث کشف کنیم. درس ـ نوشتار زیر بخشی از مطالبی است که در دو واحد درس آشنایی با عرفان اسلامی مبتنی بر قرآن و حدیث و وجوه تمایز و امتیاز آن از عرفان مصطلح اسلامی ارائه شده است. در اینجا مباحثی ارائه می شود که شاید کمتر شنیده و یا خوانده باشید.
حتی اگر آفرینش نخستین انسان را، مطابق ظاهر برخی آیات قرآن، به همان صورت دفعی و متمایز از دیگر موجودات بدانیم، آیا مراد آفرینش از گل یا خاک، دقیقاً همین معنای ظاهری و ساختن یک پیکره از آدم و زنده کردن ناگهانی اوست، یا که معنایی باطنی و یا تأویلی را باید از این آیات برداشت کنیم؟ همچنین، آیا آدم (علیه السلام) حقیقتا نخستین فرد از جنس انسان بوده، یا که او پس از نسل هایی از انسان ها، با ویژگی های مخصوصی پدید آمده است؟ در هر صورت، این مطالب با یافته های انسان شناسان چه نسبتی خواهد داشت؟ اینها پرسش هایی است که در این جستار می خواهیم به پاسخ آن نزدیک شویم.
  • تعداد رکوردها : 185