پنج شنبه 10 مهر 1399 - 14 صفر 1442 - 2020 اکتبر 01 - ساعت 7:32
217رکورد در مدت زمان 0.062ثانیه
عبارت مورد جستجو :
مراد از 73 فرقه ای که فرموده اند امت اسلام به آن منشعب می شوند، امامان یا مشاهیر صاحب پرچم و صاحب مکتبند، آنان که خود فرقه ها را راه می اندازند و یا رهبری می کنند، نه مردم عادی. بنابراین، مراد از «فرقه ناجیه» نیز امیر مؤمنان و اولاد معصوم او (علیهم السلام) و شیعیان خاص ایشانند که پرچم این مکتب را بر دوش می کشند؛ چنان که مراد از 72 دو فرقه هالکه نیز امامان آنانند. این حقیقت با دو دلیل روشن می شود
انواع دینداری! 28 تیر 1394 11:47
دز این کوتاه نوشته، انواع پنج گانه دینداری یا دینورزی را، که بر پنج بُعد یا پنج جنبه اساسی در هر دینی استوار است، با ویژگی های هرکدام معرفی کرده ایم.
شاید بارها از خود پرسیده باشیم و یا کسی از ما سؤال کرده باشد که چگونه به ما امر شده است که در نماز به خدا عرض کنیم: ایاک نعبد و ایاک نستعین؛ در حالی که ما خود می دانیم که بنده حقیقی او نیستیم؛ آیا این دروغ نیست که روزی چند مرتبه باید بر زبان آوریم؟ یادداشتی که می خوانید بررسی یکی دو پاسخ متداول به این پرسش است به علاوه پاسخی که به نظر نگارنده این سطور درست تر می نماید.
این نوشتار کوتاه، مقایسه ای است میان برنامه زندگی که در تعالیم اسلامی ارائه شده است، با آنچه در آیین هندو، یکی از ادیان شرقی، وجود دارد.
این نوشتار کوتاه به بررسی ویژگی هایی می پردازد که به نظر می رسد انسان در دوره ای که آن را دروه مدرن می نامند، به خود گرفته است. توجه به این ویژگی ها می تواند در نحوه تعامل ما با جامعه پیرامونمان تاثیرات مثبتی بنهد.
شناخت هرچه دقیق تر مفاهیم دینی به ما کمک می کند تا برداشت درست تری از تعالیم مبتنی بر این مفاهیم داشته باشیم. سه مفهوم ایمان، یقین و احسان در آیات و روایات کاربرد مهمی دارد. این سه مفهوم در کنار مفهوم اسلام به چهار مرحله یا چهار ساحت نجات شناختی در نظام معرفتی اسلام دلالت می نماید. در این کوتاه نوشت، تنها به یک نکته در باره جوهره سه مفهوم بالا می پردازیم.
کتمان سر 28 تیر 1394 14:50
کتمان سرّ از آموزه هایی است که در تشیع و در تعالیم و رویه اهل بیت پیابر (علیهم السلام) مورد تاکید بسیار واقع شده است. شاید در نظر عمومی این اصل با تقیه یکی انگاشته شود، اما این کوتاه نوشت بنا دارد ضمن توجه دادن به تفاوت این دو، زمینه را برای تحقیقی مفصل تر در باره این اصل مهم و راهبردی فراهم کند.
  • تعداد رکوردها : 217