دوشنبه 26 آذر 1397 - 9 ربيع الثاني 1440 - 2018 دسامبر 17 - ساعت 17:42
175رکورد در مدت زمان 0.015ثانیه
عبارت مورد جستجو :
می دانید که امامان اهل بیت (علیهم السلام) سلمان فارسی و برخی دیگر از اصحاب خود را از زمره اهل بیت شمرده و توصیف کرده اند. شاید برای شما هم این پرسش مطرح شده باشد که سرّ و سبب این افتخار و این وصف چیست؟ در یادداشتی که پیش رو دارید، روایتی را بررسی می کنیم که این سرّ را باز می گوید.
نوشتن چکیده برای پایان نامه و مقاله از اهمیت زیادی برخوردار است. اما به رغم وجود راهنمایی های مفید در باره نحوه نوشتن آن، یک راهنمایی سرراست و ساده شاید بتواند هنوز مفید باشد. یادداشتی که می خوانید همین هدف را دنبال می کند.
شاید برای شما هم در هنگام خواندن آیه ۴۳ از سوره رعد این پرسش به وجود آمده باشد که مراد از شهادت خدا به رسالت نبی مکرم (ص) چیست و چگونه این شهادت می تواند برای کافران کافی باشد؟ دیگر اینکه مراد از «کسی که علم کتاب نزد اوست» در این آیه کیست و او چگونه به رسالت نبی مکرم (ص) شهادت داده است؟ آنچه در پی می خوانید، پاسخی است که نگارنده این سطور آن را از میان پاسخ های مفسران، عالمانه تر و با ادبیات قرآنی سازگارتر دیده است.
دیری نیست که از پدیداری چیزی با عنوان «معنویت های نوین» می گذرد. اما شاید ماهیت سیال این پدیده سبب شده باشد تا هنوز در هاله ای از ابهام به سر برد. البته این جریان هرچه پیش می رود بیشتر ویژگی های خود را آشکار می کند. آنچه پیش روی شماست، توصیفی از ویژگی های این نوع معنویت است که در بخشی از مقاله ای با قلم عرفان ثابتی، پژوهشگر جامعه شناسی، با عنوان «چه کسی از معنویت های نوین می ترسد؟» در یکی از رسانه ها[1] منتشر شده بود. مدیر این سایت ضمن گزینش و قدری یرایش آن مطلب، به فراهم کردن فهرستی از ویژگی های معنویت نوین، مطابق آنچه در نوشتار مذکور یاد شده است، دست یازیده و در آخر، ملاحظه ای نقدگونه را بر آن افزوده است، که شاید مفید افتد.
مقاله ای که در پی می خوانید، پاسخی است به دو پرسش رایج در باره استخاره: اینکه مقصود و مراد ما از استخاره چه باید باشد؛ و دوم اینکه کجا و در چه مواردی می توان استخاره کرد.
آنچه در پی می خوانید روایتی پراهمیت است که در نزد اهل معرفت به «حدیث اولی الالباب» یعنی روایت خردمندان شهرت دارد.
زیارت در آیین هندو 20 بهمن 1396 22:21
نوشتاری که می خوانید مقاله کوتاهی است در باره زیارت در آیین هندو. آیین هندو از جمله ادیان بزرگ دنیاست که زیارت در آن بسیار پردامنه و پررونق است. این مقاله پیش تر در مجله تخصصی هفت آسمان به چاپ رسیده است.
مقاله ای که پیش رو دارید، نوعی ارائه برنامه مطالعاتی است که برای کمک به آن دسته علاقه مندان به مطالعه در ادیان شرقی تنظیم شده است، که هنوز هیچ مطالعه ای در این باره نداشته و تازه می خواهند خواندن در این باره را بیاغازند. لازم به یاد است که این مقاله سا ل ها پیش تر، یعنی در زمستان ۱۳۷۹ در مجله تخصصی هفت آسمان (شماره ۸ ، از صفحه ۲۲۷ تا ۲۳۴) به چاپ رسیده است. از آن زمان تا کنون کتاب ها و مقالات بیشری، از جمله به همین قلم، منتشر شده است. اما صاحب این قلم هنوز متاسفانه مجال آن را نیافته که این مقاله را به روزرسانی کند. با این وجود، شاید هنوز هم چنین نوشتاری مفید باشد.
اینکه عارفان چه می گویند و به چه می اندیشند، پرسشی است که چه بسا ذهن بسیاری از ما را به خود مشغول می دارد. از طرفی اینکه عارف ـ شاعری مانند حافظ چه می گوید، نیز جای درنگ و تامل دارد؛ به ویژه برای نسل نو که کمتر با این مفاهیم و با این ادبیات آشنایند. در نوشتاری که پیش رو دارید، به انعکاس اندیشه های عرفانی در شعر حافظ می پردازیم تا شاید هم حقایق عرفانی و سخن عارفان را بهتر دریابیم و هم با حافظ و زبان سحرانگیز او بیشتر انس گیریم.
تجربه عرفانی 14 بهمن 1396 20:4
آنچه در پی می خوانید جستاری پدیدارشناسانه است در باره ماهیت تجربه عرفانی. برای این منظور، ضمن برشماری و تحلیل ویژگی ها و ابعاد و مولفه های این تجربه، به جوهره آن و ماهیتش نزدیک می شویم. لازم به یاد است که این مقاله بخشی از رساله دکتری مدیر این سایت است که برای سهولت دسترسی علاقه مندان در اینجا درج می شود. کل پایان نامه با تغییراتی در کتابی با عنوان «مفهوم عرفان» توسط دانشگاه ادیان و مذاهب به چاپ رسیده است.
  • تعداد رکوردها : 175