چهارشنبه 7 اسفند 1398 - 3 رجب 1441 - 2020 فوريه 26 - ساعت 9:19
207رکورد در مدت زمان 0.015ثانیه
عبارت مورد جستجو :
این حقیقت مهم را در قرآن و در تعالیم اولیای دین (علیهم السلام) به ما تعلیم کرده اند که پیمودن راه ایمان بدون ابتلا و آزمون و فراز و فرود، نخواهد بود. همچنین، به راه های مختلف بیان کرده اند که فقر و تنگدستی از ابتلائات و آزمون های رایج و معمول در این راه است که عموم راهیان راه ایمان، لااقل در برهه ای از زندگی، به آن مبتلا خواهند شد. در همین باره، پاسخ امام رضا (علیه السلام) به یکی از اصحاب که از تنگی معیشت شکایت کرد، بسیار تامل برانگیز است:
در این مقاله این پرسش را به قرآن و روایات اسلامی عرضه داشته ایم که از منظر انسان شناختی آیا انسان ها می توانند مالک یکدیگر شوند؟ اگر نه، پس پذیرش نظام برده داری در اسلام از چه روست و این دوگانگی را چگونه باید حل کرد؟
Mahdism (Mahdaviia) 20 شهریور 1395 14:9
Abstract The idea of the promised savior has a prominent place in almost all religions. This idea in Islamic tradition is known as “Mahdaviia.” This title has driven of “Mahdi” that is an epithet for the Islamic expected savior. This title refers to a man who will come to save all human beings. He is a definite person who has been introduced by his name and family; he is a descendent of the prophet of Islam; his name is the same as the Prophet’s name, and his nickname is the same as him. So, Mahdaviia as a doctrine is not dedicated to Shia’s thought. Although Mahdaviia resides in the central part of the Shia’s theology, nearly all Islamic sects believe in it. The idea of promised savior has an excellent station in Shia’s soteriology too; because Mahdi as an “Imam,” is a “Divine Guide” who has been chosen by Allah to restate the Islam and to guide humanity to truth. Furthermore, Mahdi is titled by “Gaem,” that means “one who will arise” and performs the uncompleted works and unsubstantiated aims of the all prophets and divine leaders. So Mahdiism is in the center part of Shia’s ideology. Unlike Sunnis, Shias believe that Mahdi has born exactly in 25/9/864DC and he is alive by the God’s miracle until now and would be alive till his uprising. According to Shia’s belief, he is the 11th descendant of Mohammad, the Prophet of Islam, from Ali and Fatemah, the daughter of Prophet Mohammad. As so, the idea of expected savior in Shia’ (Mahdaviia) among the other types of this idea in religions, is one of the most idealistic and also most bravely one. Mahdaviia in Shiite concept has all of the characteristics and aspects of messianic thoughts. Although Mahdaviia essentially seems to be a “spiritual,” idea, Mahdi, according to Shia tradition has both the spiritual and social aims. Besides spiritual salvation, it is promised that he will stablish justice, security, prosperity and the domination of Good on Bad in the world. The Shia’s expected savior, Mahdi, is obviously a person; nevertheless, the scope of his mission is not restricted to humanity and his resurrection is to influence all sides of the universe, as well as the natural world too.
درویشی و خرسندی 27 مرداد 1395 21:54
خودتان بخوانید.
اثری که پیش رو دارید، از جمله آثاری است که حلقه واسط میان ادیان و فلسفه را برقرار می کند. مدیر این پایگاه در پیدایش طرح اولیه عنوان و ترجمه یکی از مقالات این اثر (زمینه های بحث فلسفی در آیین هندو) مشارکت داشته است.
نوشتار پیش رو گزارشی اجمالی از مهم ترین و ویژگی های پروژه تبیین نظام معرفتی قرآن و حدیث است. این پروژه کلان طرحی است که مدیر این سایت در این سال های گذشته بدان مشغول بوده و هست. از آنجا که پروژه تبیین نظام معرفتی قرآن و حدیث در این اواخر مورد توجه برخی نهادها و محافل واقع گشته و پرسش در باره چند و چون آن روزافزون است، لازم دیدم به این وسیله به برخی از پرسش ها در باره این پروژه پاسخ گویم. لازم به یاد است که بخشی از این گزارش را در در نشتستی که به همت مجمع عالی حکمت در مشهد مقدس برای معرفی این پروژه برپا شده بود، ارائه کرده بودم و در این نوشتار آن را به طور کامل به محضر خوانندگان تقدیم می کنم.
اگر عجله بد است ... 3 خرداد 1395 19:48
در باره عجله در کارها دو سخن مطرح می شود: گاهی می گویند عجله کار شیطان است و گاهی می شنویم که در کار خیر باید عجله کرد. حال این پرسش پیش می آید که آیا اگر عجله بد است، در کار خیر چه چیزی هست که عجله در آن را مطلوب می سازد؟ این یادداشت پاسخی است که در یک تامل کوتاه در آیات و روایات برای این پرسش به دست می آید.
اول «عفاف» بعدا «حجاب» 25 فروردین 1395 15:3
خودتون بخونید؛ کوتاهه!
استفاده علمی از روایات 22 فروردین 1395 16:45
مقاله ای که می خوانید، به موضعی رسیدگی می کند که ممکن است برای بسیاری از کسانی که در کار تحقیق و پژوهش در باره حقایق دینی اند، مغفول مانده باشد. این موضوع به چگونگی استفاده علمی از روایات در باب معارف و حقاق دین مربوط می شود.
از ماست که بر ماست! 22 فروردین 1395 16:7
در قرآن و در تعالیم اولیای دین این را به ما آموزش داده اند که هر نیکی به ما برسد از خداست و هر بدی از خودمان. اما شاید برای ما این این پرسش مطرح شود که مگر همه افعال به اراده و ایجاد خداوند نیست؛ پس چگونه است که نیکی را باید به خدا نسبت دهیم، اما بدی را به خودمان؟ یادداشت زیر پاسخی تمثیلی است به این پرسش.
  • تعداد رکوردها : 207