چهارشنبه 7 اسفند 1398 - 3 رجب 1441 - 2020 فوريه 26 - ساعت 10:53
207رکورد در مدت زمان 0.015ثانیه
عبارت مورد جستجو :
مفهوم یقین 20 شهریور 1398 20:40
نوشتاری که در پی می خوانید، مفهوم یقین در قرآن و روایات را مورد بررسی قرار داده و نشان داده است که چگونه مفهوم یقین از یقین نظری به یقین عملی و تحققی سیر کرده است.
کوتاه نوشته ای که در پی می خوانید، یادداشتی است در باره صور مختلفی که یک فرد ممکن است در نسبت با اعتقاد به حقایق دینی داشته باشد.
اخیرا در شبکه های اجتماعی مطلبی را از مرحوم دکتر عبدالحسین زرین کوب نقل و منتشر کرده بودند مبنی بر اینکه «سلام» سنت غلطی است که عرب های فاتح به اجبار و برای تحقیر وسرکوب ایرانیان مغلوب به آنان تحمیل کرده بودند تا آنان مجبور باشند در ملاقات های خیابانی و هرجا عرب ها را می بینند، با اعلام این کلمه، اظهار تسلیم کرنش و پذیرش شکست کنند و خود را تسلیم نشان دهند. و برای این مدعای باطل چنین استدلال کرده بودند که، سلام در سنت عربی هم رسم نبوده است و نیست و عرب ها با جمله صباح الخیر و مانند آن به هم تحیت می گویند. البته در رد این شبهه مطالب زیادی نوشته و گفته اند. اما اضافه بر آنها، نکاتی نیز به نظر بنده رسید که در پی می خوانید.
سلوک در نماز 10 شهریور 1398 20:20
گاهی نوشتن و به اشراک گذاشتن تجربیات معنوی می تواند الهام بخش و مفید باشد. کوتاه نوشته ای که در پی می خوانید یکی از این تجربیات و اخوالات معنوی است. اما آنچه که در این نوشته مهم نیست، به واقع نام و شخص نویسنده است. از این رو، از درج نام نویسنده دریغ ورزیدم تا توجه خوانندگان بیشتر معطوف محتوا گردد.
مفهوم ایمان 15 مرداد 1398 19:47
یکی از مفاهیم بحث برانگیز در قرآن و روایات، «ایمان» است. از آنجا که ایمان در متون اسلامی همه جا به یک مفهوم به کار نرفته است، مجادلات و منازعاتی بر سر مفهوم آن شکل گرفته است. در این نوشتار، بعداز بررسی معنای لغوی ایمان، سه کاربرد از ایمان در قرآن و روایات را بررسی کرده ایم و ربط و نسبت میان آنها را معلوم ساخته ایم.
ذکر توأمان ایمان و عمل صالح به عنوان سبب رستگاری و کمال، این پرسش از دیرباز در ذهن مخاطبان قرآن و بویژه محققان علوم اسلامی برانگیخته است که نسبت این دوگانه چیست و کدام یک از ایمان و یا عمل نقش اصلی را در رستگاری و کمال انسان ایفا می کند؟ این نوشتار برای یافتن پاسخ این پرسش و درک چگونگی نقش عامل دوگانه ایمان و عمل صالح در رستگاری و کمال و نحوه ارتباط این دو عامل به هم و حکمت و سبب ذکر توامان این دو در قرآن، کوشیده است تا نسبت میان ایمان و عمل به لحاظ ماهوی و وجودی بررسی کند. بنابراین، کار و بار مقاله ای که پیش رو دارید این است که معلوم کند حقیقت ایمان چیست و ربط و نسبت عمل با آن چگونه است؟ در این فرایند، نظریه ای در باب مفهوم «عمل صالح» و نیز در خصوص مراد الاهی از ذکر توامان ایمان و عمل صالح شکل گرفته است که شاید قابل تامل باشد.
مقاله زیر به بررسی انواع دینداری می پردازد و طی نظریه ای این گونه شناسی را به انحای نیاز به دین پیوند می دهد. همچنین، نگاهی آسیب شناسانه به گونه های مختلف دینداری داشته و نتایج مهمی را از این نگاه استخراج می کند. این مقاله پیش تر در دوفصل نامه مطالعات معنوی، سال هفتم، شماره ۲۵ به چاپ رسیده و در اینجا اصل همان مقاله بازنشر می شود.
«عبودیت» از مقاهیمی است که در ادبیات معنوی ما مسلمانان فراوان به کار می رود و عموما آن را مفهومی برگرفته از قرأن می دانیم. اما نکات و دقایقی در باره چگونگی شکل گرفتن این اصطلاح معنوی و مولفه های آن هست که این مقاله بنا دارد آنها را واکاوی و تبیین کند.
نوشتاری که پیش رو دارید مقاله کوتاهی است در باره مفهوم احسان در قرآن و مولفه های جوهری آن. این مقاله با طرح و نقد یکی از تحقیقاتی که در این باره انجام شده است، نظریه دیگری را در این موضوع مطرح می کند و تا حدودی به تبیین آن می پردازد.
  • تعداد رکوردها : 207